B-KATEGÓRIA (AUTÓS) KRESZ TESZT 4.


1.
Elindulhat-e telephelyről (garázsból, várakozóhelyről stb.) olyan gépkocsival, amelynek elromlott az egyik féklámpája?
a)
b)
c)
Igen.
Csak kis forgalmú időszakban, és mellékútvonalon.
Nem.

2.
Mentesítheti-e orvos Önt a biztonsági öv viselésének kötelezettsége alól?
a)
b)
Igen, ha igazolást ad arról, hogy az öv bekapcsolása egészségi okból hátrányos az Ön számára.
Nem.

3.
Zavarhatja vagy akadályozhatja-e az Önnel szemben elsőbbséggel rendelkező gyalogost?
a)
b)
c)
Igen, nagy forgalom esetén még a jelentősebb akadályozás is indokolt lehet.
A zavarás lehet indokolt, de akadályozni mindig tilos.
A zavarás és az akadályozás egyaránt tilos.

4.
Találkozhat-e egyirányú forgalmú úton a menetiránnyal szemben közlekedő megkülönböztető jelzéseit használó gépjárművel?
a)
b)
c)
Igen, bármely időpontban.
Csak 22-06 h között.
Nem.

5.
Köteles-e teljesíteni a közlekedési magatartásra vonatkozó utasítást, ha azt hangszórón keresztül rendőrségi helikopterről adták?
a)
b)
Igen.
Nem, az ilyen parancsnak nem lehet jogkövetkezménye.

6.
Általában hol kell járművel haladnia az úton?
a)
b)
c)
Az úttest menetirány szerinti jobb oldalán, a lehetséges mértékben annak széléhez húzódva.
Az úttest menetirány szerinti jobb oldalán, annak szélétől legfeljebb egy méter távolságra.
A menetirány szerinti jobb oldalon bárhol.

7.
Járműve sebességét úgy kell megválasztania, hogy...
a)
b)
c)
a belátható útszakasz ne legyen hosszabb, mint a reakcióidő alatt befutott út.
féktávolsága ne legyen hosszabb, mint a belátható útszakasz fele.
féktávolsága ne legyen hosszabb, mint a belátható útszakasz.

8.
Mekkora a személygépkocsi megengedett legnagyobb sebessége az autóúton?
a)
b)
c)
120 km/h.
110 km/h.
90 km/h.

9.
Melyik sebességfokozatban a legnagyobb a gépkocsi vonóereje?
a)
b)
c)
Az I. sebességfokozatban és hátramenetben.
A II. sebességfokozatban.
A legnagyobb sebességfokozatban.

10.
Mire számíthat, ha a kerekek fékezéskor nem gördülnek, hanem állóra fékeződnek (blokkolnak)?
a)
b)
c)
A fékút a többszörösére növekszik.
A gépkocsi kifarolhat, mivel a csúszó kerekek elvesztik ellenállásukat az oldalerőkkel szemben.
A fékhatás nagymértékben csökken.

11. A táblával jelölt út úttestjén kell-e számítani szembejövő forgalomra?

a)
b)
Igen
Nem

12. Mit jelez ez a tábla?
a)
b)
c)
Az úton a megjelölt sebességgel kell haladni.
Az úton a megjelölt sebességnél lassabban kell haladni.
Az úton a megjelöltnél nagyobb sebességgel haladni tilos.

13. Köteles-e irányjelzést adni, ha a táblán vastag vonallal jelzett utat egyenesen elhagyja?
a)
b)
c)
Igen, jobbra kell jelzést adni.
Igen, balra kell jelzést adni.
Nem.

14. Mire kell számítania, ha az úton ilyen táblát lát?
a)
b)
c)
Az út zsákutca, így csak ebből az irányból lehet oda be- és kihajtani.
Az úttesten olyan javítási munka folyik, ami akadályozza a járművek folyamatos haladását.
Az utat a rendőrség útzár telepítésével lezárta.

15. Mire kell fokozottan ügyelnie a táblával megjelölt övezetben?
a)
b)
c)
A gyalogosok - különösen a gyermekek - és a kerékpárosok biztonságára.
A tömegközlekedést bonyolító járművekre, mert a többi járművel szemben előnyt élveznek.
Forgalomirányítással nem szabályozott veszélyes útkereszteződésekre.

16. Lakott területen a jelzőtáblát elhagyva legfeljebb milyen sebességgel közelítheti meg a vasúti átjárót?
a)
b)
c)
20 km/h.
30 km/h.
40 km/h.

17. Mire kell számítani a jelzett helyen, ha az úton ilyen táblát lát?

a)
b)

Hóesés esetén fokozott baleseti veszélyre, mert ilyenkor az úttest erősen csúszóssá válhat.
Jobbra ívelő útkanyarulatra, amelyben az út egy részét felbontották az ott folyó karbantartási munkák miatt.

18. Mit jelez ez a tábla?
a)
b)
c)

Járműforgalom elől elzárt útszakaszt.
Az útra csak személygépkocsival tilos behajtani.
Az útra - a kétkerekű motorkerékpár kivételével - gépjárművel, valamint mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos.

19. Meddig tart a tábla hatálya?
a)
b)
c)
A következő útkereszteződésig.
A "Megállni tilos" vagy a "Várakozni tilos" tábláig.
A "Várakozási övezet (zóna) vége" tábláig.

20. Mire hívja fel a figyelmet a fényjelző készülék villogó sárga fénye?

a)
b)
Az útkereszteződésbe a jobbkéz-szabály szerint alakul az elsőbbség kérdése.
Veszélyes helyre, ahol fokozott óvatossággal szabad továbbhaladni.

21. Ön a tanulókocsit vezeti. Mi a teendője, ha a fénysorompó üzemzavarát észleli?
a)
b)c)


A "Vasúti átjáró kezdete" táblánál meg kell állnia. Továbbhaladnia csak akkor szabad, ha meggyőződött arról, hogy vasúti jármű nem közeledik.

Meg kell állnia, és várnia kell arra, hogy az ilyenkor helyszínre siető jelzőőr engedélyt adjon a továbbhaladásra.

Megállás nélkül folytathatja útját, ha kellő biztonsággal meg tud győződni arról, hogy egyik irányból sem közeledik vasúti jármű.

22. Kötelező-e irányjelzést adni ebben a forgalmi helyzetben?

a)
b)
Igen.
Nem.

23. Folytathatja-e az útját a tanulókocsi, ha a rendőr ebben a testhelyzetben a karját felemelte?
a)
b)

c)
Igen, mert szabad jelzés következik.
Csak akkor, ha az útkereszteződés előtt már biztonságosan megállni nem lehet.
Nem, a gépkocsit mindenképpen meg kell állítani.

24. Szabályosan közlekedik-e az "A" jelű gépkocsi?

a)
b)
Igen.
Nem.

25. Szabad-e az adott helyen a személygépkocsival megállni?

a)
b)
Igen.
Nem.

26. Hányadikként haladhat át az útkereszteződésen a kormánykerékkel ábrázolt járművével?
a)
b)
c)
Elsőként.
Másodikként.
Utolsóként.

27. A kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával az útkereszteződéshez érkezik. Melyik jármű haladhat tovább utolsóként?
a)
b)
c)
Az "A" jelű gépkocsi.
Az "B" jelű gépkocsi.
Az Ön kormánykerékkel ábrázolt gépkocsija.

28. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Van-e elsőbbségadási kötelezettsége?
a)
b)
c)
Igen, az "A" jelű motorkerékpár részére.
Igen, az "B" jelű villamos részére.
Nincs.

29. Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával az útkereszteződésen?
a)
b)
c)
A "B" jelű jármű után, az "A" jelű jármű előtt.
Az "A" és a "B" jelű járművek előtt.
Az "A" és a "B" jelű járművek után.

30. A kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával az útkereszteződéshez érkezik. Melyik jármű haladhat tovább elsőként?
a)
b)
c)
Az "A" jelű gépkocsi.
A "B" jelű gépkocsi.
Az Ön kormánykerékkel ábrázolt gépkocsija.

31.
Hogyan kell meggyőződnie a mögöttes forgalomról az előzés megkezdése előtt?
a)
b)
c)
A belső visszapillantó tükörből és hátranézve.
A belső és külső visszapillantó tükörből, és ha szükséges, hátrapillantva is.
Csak a belső visszapillantó tükörből.

32.
Az alábbiak közül melyik jármű előzhető meg gépjárművel a vasúti átjáróban?
a)
b)
c)
A lassú jármű.
A lovas kocsi.
A kétkerekű motorkerékpár.

33.
Szabad-e kikerülni a megkülönböztető fényjelzést használó gépjárművet?
a)
b)
Igen, fokozott figyelemmel.
Nem.

34.
A várakozó gépkocsik melletti elhaladáskor mekkora oldaltávolságot célszerű tartani?
a)
b)
c)
Egy ajtónyitásnyit.
Egy keréknyomnyit.
Egy kocsiszélességnyit.

35.
Elsőbbséget kell e adnia egyenrangú útkereszteződésben a balról érkező villamospótló autóbusz részére?
a)
b)
c)
Igen, ha az a villamosvágányon közlekedik.
Igen, minden esetben.
Nem.

36.
Kanyarodósávot útburkolati jelekkel a villamospályán jelölték ki. Akadályozhatja-e a villamospályára való ráhajtáskor a villamost?
a)
b)
Igen.
Nem.

37.
Főútvonalon közlekedik. Kényszerítheti-e Önt egy másik jármű fékezésre, vagy irányváltoztatásra?
a)
b)
c)
Igen, mert számos olyan helyzet adódhat, amelyet csak a partner közreműködésével lehet biztonságosan megoldani.
Csak balesetveszély esetén, a baleset megelőzése érdekében.
Nem.

38.
A kijelölt gyalogos-átkelőhelyet olyan sebességgel kell megközelíteni, hogy...
a)
b)
c)
előtte bármikor meg tudjon állni.
ha járműve áthaladása előtt gyalogos érkezik a "zebrához", az zavartalanul áthaladhasson.
ez a gyalogosokat ne biztassa az átkelés megkezdésére.

39.
Mikor szükséges hátramenethez biztosító személy?
a)
b)
c)
Akkor, ha a jármű tolatólámpája nem működik.
Akkor, ha a személy- és vagyonbiztonság megkívánja a közreműködést.
Minden esetben, ha a hátramenet irányváltoztatással is jár.

40.
A tüzelőanyag-takarékos üzemeltetés érdekében mikor célszerű kisebb sebességfokozatba kapcsolni?
a)
b)
c)
Ha a motor fordulatszáma a legnagyobb fordulatszám 2/3-ára csökken.
Ha a motor fordulatszáma a legnagyobb fordulatszám 1/2-éra csökken.
Ha a motor fordulatszáma a legnagyobb fordulatszám 1/3-ára csökken, mielőtt a motor rángatna.

41.
Megfordulhat-e az autópályán?
a)
b)
c)
Igen, ha ezzel nem akadályozza a többi jármű közlekedését.
Csak ott, ahol az elválasztó sáv betonnal borított.
Nem.

42.
Autópályán közlekedve előzhet-e jobbról?
a)
b)
Igen.
Nem.

43.
Mikor szabad a gépkocsi ajtaját kinyitni?
a)
b)
c)
Ha ezzel a forgalomban résztvevőket nem zavarja.
Ha ezzel a forgalomban résztvevőket semmiféle manőverezésre nem kényszeríti.
Ha ezzel a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.

44.
Várakozhat-e lakó-pihenő övezetben, ha az úton nincs járda?
a)
b)
c)
Igen, de csak a kijelölt várakozóhelyeken.
Nem, várakozni mindenütt tilos.
Igen, az általános várakozási szabályok érvényesek az ilyen helyen is, tehát ahol azok nem tiltják.

45.
Ki kell-e világítani az úttesten álló gépkocsit éjszaka, ha közvilágítás nincs, és más külső fényforrás sem világítja meg a gépkocsit kielégítően?
a)
b)
c)
Igen, a helyzetjelző lámpákkal.
Igen, a helyzetjelző lámpákkal és tompított fényszórókkal.
Nem kötelező, de ajánlatos.

46.
Mikor vakíthatnak a személygépkocsi helyesen beállított tompított fényszórói?
a)
b)
c)
Ha a generátor feszültségszabályzója hibás.
Ha a gumiabroncsokban az előírtnál nagyobb a légnyomás.
Ha a gépkocsi hátul nagyon meg van terhelve, vagy ha a hátsó kerék gumiabroncsaiban alacsony a légnyomás.

47.
Szabad-e a vezetőn kívül más személyt szállítani a vontatott járművön?
a)
b)
Igen.
Nem.

48. Az ábrán látható irányú erős oldalszélben kb. 70-80 km/h sebességgel haladó személygépkocsi nagyméretű járműszerelvényt előz. Miért kell nagy oldaltávolságot tartani a két jármű között?
a)


b)

c)

Mert különben a széllel szemben kormányzott személygépkocsi a járműszerelvény mellé érve - a megszűnő oldalszél miatt - a járműszerelvénybe ütközhet.
Mert különben a járműszerelvény menetszele kitéríti a személygépkocsit az eredeti nyomvonalából.
Mert különben a járműszerelvény által keltett légörvény miatt egymáshoz ütközhetnek.

49.
Vontathat-e személygépkocsijával pótkocsit, ha "B" kategóriás jogosítványa kezdő vezetői engedélynek minősül?
a)
b)
c)
Igen, de csak egy könnyű pótkocsit.
Igen, ha a járművet négyzet alakú, kék alapszínű, fehér "T" betűt ábrázoló táblával megjelöli.
Nem.

50.
Ha a forgalomban részt vevő gépkocsinak nincs vagy érvénytelen a környezetvédelmi igazolólapja, akkor az...
a)
b)
nem minősül szabálysértésnek.
KRESZ-szabálysértésnek minősül.

51.
Ha a motor üzemmeleg, le szabad-e venni a zárt rendszerű hűtő zárósapkáját?
a)
b)
c)
Nem, mert a hűtőrendszerben túlnyomás van így a kicsapódó forró folyadék és gőz, égési sérülést okozhat.
Nem, mert a hirtelen nyomásesés miatt a hűtőrendszer megsérülhet.
Igen, de csak akkor, ha előbb a kiegyenlítőtartályról a zárósapkát eltávolítják.

52.
Üzemeltethető-e tovább a gépkocsi, ha a hidraulikus kormányszervóban az olajnyomás megszűnt, de a hidraulikaolaj nem folyt el?
a)
b)
c)
Igen, tartósan is, mivel a kormányberendezés továbbra is üzemképes.
Nem, a gépkocsit a javítóműhelyig vontatni kell.
Igen, de csak a legközelebbi javítóműhelyig.

53.
A tengelykapcsoló holtjátéka a betétek fokozatos kopása miatt...
a)
b)
c)
növekszik.
nem változik.
csökken.

54.
Ha a gépkocsi kerekei kiegyensúlyozatlanok, akkor nagyobb sebességnél...
a)
b)
c)
az első kerekek szitáló, ugráló mozgása miatt a jármű nehezebben irányítható, a kormánykerék rángat.
a jármű nagymértékben beleng.
a gumiabroncsok sokkal jobban felmelegednek.

55.
Mi a hiba valószínű oka, ha a hidraulikus fék fékpedálja csekély ellenállással teljesen benyomható?
a)
b)
c)
Megnövekedett a fékpedál holtjátéka.
Megnövekedett a fékdob és a fékpofák közötti hézag.
Tömítetlenség miatt a fékfolyadék elfolyt.
 
Ellenőrzés                Újra / törlés