B-KATEGÓRIA (AUTÓS) KRESZ TESZT 3.


1.
Köteles-e ellátni gépkocsiját "H" betűt feltüntető államjelzéssel?
a)
b)
Igen.
Nem, csak akkor, ha gépkocsijával külföldre utazik.

2.
Mit kell beállítania a vezetőnek elindulás előtt a gépkocsin?
a)
b)
c)
A visszapillantó tükröket és a vezetőülés magasságát.
A biztonsági övet és a kormánykerék állását.
A vezetőülést, a visszapillantó tükröket és a biztonsági övet, ha az nem automatikus állású.

3.
Szállíthat-e a személygépkocsi első ülésen 150 cm-nél alacsonyabb gyermeket?
a)
b)
c)
Igen, ha az ülőhelyhez három ponton rögzített biztonsági öv van felszerelve, és ezt becsatolja.
Csak akkor, ha az üléshez nem tartozik légzsák és a gyermeket biztonsági gyermekülésbe helyezi.
Nem.

4.
Oldalirányba legfeljebb mennyire nyúlhat ki a gépkocsi hátsó részén rögzített rakomány?
a)
b)
c)
0,4 m-re, ha a szélessége a 2,5 m-t nem haladja meg.
0,8 m-re, ha a szélessége a 2,5 m-t nem haladja meg.
1,0 m-re.

5.
Hogyan kell a közúti forgalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megtartani?
a)
b)

c)

Mindig meg kell találni azt az előírást, amely szerint szabályszerűen érvényesítheti jogait másokkal szemben.
Elsősorban az úticélt és az időráfordítást kell mérlegelni úgy, hogy közben a pillanatnyi érdekeinek megfelelően, rugalmasan alkalmazkodjon a szabályokhoz.
Úgy, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon.

6.
Ön gépkocsijával egy vasúti átjáró előtt a sorompó felnyitására várakozik. Használhatja-e kézben tartva mobiltelefonját?
a)
b)
Igen, de csak az elindulásig.
Nem.

7.
Lakókocsit vontató személygépkocsijának mekkora a legnagyobb megengedett sebessége?
a)
b)
c)
Lakott területen 40 km/h, az autópályán 100 km/h, autóúton 80 km/h, egyéb helyen 60 km/h.
40 km/h.
Autópályán 80 km/h, lakott területen 50 km/h, egyéb helyen 70 km/h.

8.
Téli időszakban hol számíthat fokozottabban az úttest eljegesedésére?
a)
b)
c)
Nyílt, szeles útszakaszon.
Hidakon, felüljárókon és erdősávval védett útszakaszokon.
Aluljárókban, alagutakban, és nyílt, szeles útszakaszokon.

9.
Nehéz terepszakaszokon (friss hó, vizenyős-süppedős földút) hogyan kell áthaladni?
a)
b)
c)
Nagy sebességgel, lendülettel.
Egyenletes, állandó tempóval.
Szakaszosan, az egyes szakaszok között meg kell állni.

10.
Miért kell csökkenteni a gépkocsi sebességét erős esőben?
a)

b)
c)
Mert nagyobb sebesség esetén a tapadás teljesen megszűnhet az úttest és a gumiabroncsok között, ún. vízen csúszás jöhet létre.
Mert a kerékfékszerkezetekbe jutó víz a fékhatást nagymértékben csökkenti.
Mert a gumiabroncsok igénybevétele nagymértékben megnő.

11. Mit jelez ez a tábla?
a)
b)
c)
Az ajánlott haladási irányt.
Az útkereszteződésben jobbra kell továbbhaladni.
Az úton balra bekanyarodni és megfordulni tilos.

12. Mit kell tennie, ha az ilyen táblával jelzett helyhez közeledik?
a)
b)

c)
Mérsékel sebességgel kell haladnia, mert az egyenetlen úttesten romlik a menetbiztonság.
A járművet gyorsítja, mert különben az egyenetlen úttesten a kerék és a talaj közötti szilárd kapcsolat megszűnhet.
Eggyel magasabb sebességfokozatba kapcsol, mert egyébként romlik a menetbiztonság.

13. Mit jelez ez a tábla?
a)
b)
Az úttestet a táblánál útburkolati jellel kijelölt gyalogos-átkelőhely keresztezi.
Az úttesten áthaladó gyalogosok forgalmát fényjelző készülék irányítja.

14. Mire kell számítania a táblával jelölt helyen?
a)
b)
c)
Veszélyes lejtőre, ahol a féktávolsága azonos sebesség esetén is hosszabb lesz, mint a sík úton.
Az út oldalirányú dőlése miatt járműve könnyen megcsúszhat.
Az út menti részű miatt az útpadkára hajtani veszélyes.

15. Mit jelent a kiegészítő tábla?
a)
b)
c)
Azt, hogy a szabálytalanul várakozó járművet elszállítással eltávolíthatják.
A megsérült és elhagyott járművek részére fenntartott várakozóhelyet.
Műszaki segélyt nyújtó járművek részére kijelölt állomáshelyet.

16. Mit jelent ez a tábla?
a)
b)
c)
Az egyirányú forgalmú útra ebből az irányból behajtani tilos.
Az útra mindkét irányból tilos behajtani.
Az útra csak célforgalomban szabad behajtani.

17. Az úton a megengedett legnagyobb sebességgel halad. Hol kell csökkentenie gépkocsija sebességét, ha ilyen táblához közeledik?
a)
b)
c)
Már a tábla előtt.
A tábla vonalában.
Csak a tábla után.

18. Mit jelez ez a tábla?
a)

b)
c)
Az úton fénysorompóval biztosított olyan vasúti átjáró van, ahol teljes vagy félsorompó felszerelve nincs.
Az úton fény- és félsorompóval biztosított vasúti átjáró van.
Az úton jelzőőrrel biztosított vasúti átjáró van.

19. Milyen jelzés következik ez után?
a)
b)
c)
Piros fény, mely a továbbhaladás tilalmát jelzi.
Piros és sárga fény együtt, mely az elindulásra való felkészülés lehetőségét jelzi.
Zöld fény, mely szabad utat jelez.

20. Mit jelez az ilyen útburkolati jel?
a)
b)

Azt, hogy a forgalmi sávból a következő útkereszteződésnél melyik irányba szabad továbbhaladni.
Azt, hogy a forgalmi sávot - a sávváltoztatásra vonatkozó szabályok megtartásával - a jelzett irányban el kell hagyni.

21. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Ha jelzőtábla nem tiltja, bekanyarodhat-e jobbra ennél a jelzésnél?
a)
b)
Igen.
Nem.

22. Szabályosan közlekedik-e az "A" jelű gépkocsi?
a)
b)
Igen.
Nem.

23. Ön a tanulókocsit vezeti. Mikor indulhat el?
a)
b)

Azonnal, ha a vonat elhaladt.
Ha a fénysorompó villogó, fehér fényjelzésre vált át.

24. Ön a tanulókocsit vezeti. Hol kell megállnia?
a)
b)
A tábla vonalában.
Az útkereszteződésbe való behaladás előtt.

25. Ön a személygépkocsit vezeti. Elsőbbséget kell-e adnia a gyalogosoknak?
a)
b)
Igen.
Nem.

26. Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával az ábrán látható útkereszteződésen?
a)

b)

Az "A" jelű gépkocsival egyidejűleg, a "B" jelű villamos előtt.
A "B" jelű villamos után, Az "A" jelű gépkocsival egyidejűleg.

27. Melyik jármű haladhat tovább elsőként?
a)
b)
c)
Az "A" jelű gépkocsi.
Az "B" jelű gépkocsi.
Az Ön kormánykerékkel ábrázolt járműve.

28. Ön a tanulókocsit vezeti. Kell-e elsőbbséget adnia ebben a forgalmi helyzetben?
a)
b)
Igen.
Nem.

29. Kell-e elsőbbséget adnia ebben a forgalmi helyzetben a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
a)
b)
c)
Nem.
Igen, a "B" jelű jármű részére.
Igen, a "A" jelű gépkocsi részére.

30. Hányadikként haladhat át az útkereszteződésben a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
a)
b)
c)
Elsőként.
Másodikként.
Utolsóként.

31.
Legalább mekkora sebességkülönbség szükséges az előző és az előzendő gépjárművek között, hogy az előzési út ne legyen túl hosszú?
a)
b)
c)
Körülbelül 5-6 km/h.
Körülbelül 10-15 km/h.
Körülbelül 15-20 km/h.

32.
Mennyire közelíthető meg az előzendő jármű felzárkózásból történő előzés előtt?
a)
b)
c)
Annyira, hogy a távolság a két jármű között a féktávolságnak feleljen meg.
Néhány méterre, hogy az előzési út hossza minél rövidebb legyen.
Csak annyira, hogy az előzendő jármű hirtelen fékező megállása esetén is még biztonságosan meg tudjon állni.

33.
Mire kell számítania a megállóban álló autóbusz megközelítésekor?
a)
b)
c)
Arra, hogy a busz takarásából figyelmetlen gyalogos léphet a gépkocsija elé.
Arra, hogy a busz váratlanul kiindul a megállóból.
Arra, hogy a busz előtt várakozó gépkocsi van.

34.
Gépkocsival akkor hajthat a villamospályára, ha a villamosforgalmat...
a)
b)
c)
nem zavarja.
nem akadályozza, legfeljebb kis mértékben zavarja.
nem veszélyezteti, legfeljebb kis mértékben akadályozza.

35.
Figyelembe kell-e venni a párhuzamos közlekedés szempontjából a gyorsító- és lassítósávot?
a)
b)
Igen.
Nem.

36.
Hasznos-e egy-egy elképzelt közlekedési helyzet gondolatban való megoldása?
a)
b)
c)
Nem, ennek semmi értelme nincs.
Igen, ez segíti a közlekedési érzék és gondolkodás kialakulását.
Nem, mert ha gondolatban meg tudja oldani, akkor ez a valóságban is sikerülne.

37.
Jobbra kíván bekanyarodni. Az útkereszteződés előtt köteles-e besorolni az úttest jobb szélén lévő autóbusz forgalmi sávba?
a)
b)
Igen.
Nem.

38.
Féktávolságának határán észreveszi, hogy egy gyalogos szabálytalan helyen, halad át az úttesten. Ha mindketten változatlanul tartják a korábbi haladási ütemüket, akkor összeütköznek. Mit tesz?
a)
b)
c)
Ledudálja a gyalogost az úttestről.
Lassít, hogy szükség esetén meg tudja állítani a járművét.
Növeli a járműve sebességét, és úgy változtat irányt, hogy új nyomvonala félreérthetetlenül a gyalogos elé essék.

39.
Szabad-e hátramenetet végezni hídon?
a)
b)
Igen.
Nem.

40.
A tüzelőanyag-takarékos üzemeltetés érdekében melyik sebességi fokozatot kell bekapcsolni hegymenetben?
a)
b)
c)
Azt a sebességfokozatot, amelyikben a motor közepes fordulatszámon üzemeltethető.
Azt a sebességfokozatot, amelyikben a motor nagy fordulatszámon üzemeltethető.
Azt a sebességfokozatot, amelyikben a motor kis fordulatszámon üzemeltethető.

41. Autópályán közlekedik. Hol állhat meg kikapcsolódás (pihenés) céljából?
a)
b)
c)
A leállósávon.
Az útpadkán.
Az út mellett kiépített várakozóhelyen.

42.
Ahol a jármű, és az úttest másik szélén álló másik jármű között legalább 3m széles hely nem marad, ott...
a)
b)
c)
megállni tilos.
megállhat, de nem várakozhat.
megállni, és várakozni egyaránt szabad.

43.
Köteles-e irányjelzővel jelezni megállási szándékát?
a)
b)
c)
Igen.
Csak akkor, ha irányváltoztatással jár.
Nem.

44.
Mivel kell kivilágítani éjszaka az úttesten várakozó gépjárművet?
a)
b)
c)
Helyzetjelző lámpákkal.
Tompított fényszórókkal.
Távolsági fényszórókkal.

45.
Sűrű köd miatt korlátozottak a látási viszonyok. Ki kell-e világítani a forgalomban résztvevő gépkocsit?
a)
b)
c)
Csak éjszaka.
Csak lakott területen kívül.
Igen.

46. Helyes ívben kanyarodik-e országúton a személygépkocsi?
a)
b)
c)
Nem, mert a gépkocsi könnyen kisodródhat az úttestről.
Igen, mert a lehető legnagyobb sugarú íven halad, ezért a kisodródás veszélye kisebb.
Nem, mert könnyen átcsúszhat a felezővonalon.

47.
Elromlott járművet vontat. Milyen hosszú lehet legfeljebb a vonatórúd, illetve a vontatókötél?
a)
b)
c)
Legfeljebb 4 méter.
Legfeljebb olyan hosszú, mint a vontatott jármű.
Legfeljebb olyan hosszú, mint a vonó jármű.

48.
Közlekedhet-e gyalogosként az útpadkán, ha az úton van járda?
a)
b)
Igen.
Nem.

49.
Figyelembe kell-e vennie a közútnak és környezetének védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket?
a)
b)
Igen.
Nem.

50.
Mikor hagyhatja el a balesettel érintett gépkocsivezető a baleset helyszínét rendőri intézkedés esetén?
a)
b)
Csak akkor, ha erre az intézkedő rendőr engedélyt ad.
Adatainak az intézkedő rendőr által történt felvétele után bármikor.

51.
Mi a következménye annak, ha az ékszíj laza, csúszik?
a)
b)
c)
Akkor a hűtés és a generátor töltése nem kielégítő.
Akkor a benzinszivattyú nem működik kielégítően.
Akkor a gyújtás időpontja megváltozik.

52.
Ha a tengelykapcsolónak nincs holtjátéka, akkor a motor és a sebességváltómű közötti kapcsolat...
a)
b)
c)
nem tökéletes, a tengelykapcsoló csúszik.
nem szakítható meg, a tengelykapcsoló nem old.
csak részben szakítható meg, a sebességváltás ezért zajos.

53.
Működik-e a hidraulikus kormányszervó akkor, ha a motor hibája miatt üzemképtelen gépkocsit vontatják?
a)
b)
Igen.
Nem.

54. A személygépkocsi gumiabroncsa csak addig használható, amíg a futófelület bordázatának magassága -a teljes felületen- eléri...
a)
b)
c)
a 3 mm-t.
az 1,6 mm-t.
az 1 mm-t.

55.
Mi a hiba valószínű oka, ha a hidraulikus fék fékpedálja a teljes út kb. 2/3-ig benyomható, és csak akkor válik szilárddá az ellenállása?
a)
b)
c)
Nagy a hézag a fékpofák, és a fékdob között.
Tömítetlenség miatt a folyadék elszivárog a fékrendszerből.
Tömítetlenség miatt levegő jutott a rendszerbe.
 
Ellenőrzés                Újra / törlés