B-KATEGÓRIA (AUTÓS) KRESZ TESZT 1.


1.
Milyen járművet vezethet az alábbiak közül "B" kategória érvényesített vezetői engedélyével?
a)
b)
c)
Legfeljebb 12 személyes mikrobuszt.
Kerti traktort.
Legfeljebb 150 cm3-es kismotorkerékpárt.

2.
Milyen gyakran kell a kormányberendezést, a fékberendezést, a gumiabroncsokat, valamint a kötelezően előírt világító- és fényjelző berendezéseket ellenőrizni?
a)
b)
c)
Legalább a napi első elindulás előtt.
Minden elindulás előtt.
Két-háromnaponta.

3.
Lakott területen belül közlekedik személygépkocsijával. Be kell-e csatolniuk magukat biztonsági övvel a hátsó ülésen helyet foglaló felnőtt utasainak?
a)
b)
Igen.
Nem.

4.
Behajthat-e jelzőlámpa tilos fényjelzése ellenére az útkereszteződésbe, ha a megkülönböztető jelzéseit használó gépjármű továbbhaladását csak így tudja biztosítani?
a)
b)
c)
Igen, de csak kellő körültekintéssel, mások veszélyeztetése nélkül.
Igen, de csak akkor, ha a forgalom irányítására jogosult személy, utasítást ad erre.
Nem.

5.
Mi minősül a közlekedési partner veszélyeztetésének?
a)

b)

c)
Ha valaki a közlekedés más résztvevőjét korábbi nyugodt haladási üteméből kizökkenti, fékezésre vagy irányváltoztatásra kényszeríti.
Ha valaki a közlekedés más résztvevőjét olyan helyzetbe hozza, amely baleset vagy kár bekövetkezésének a lehetőségével jár.
Ha valaki a közlekedés más résztvevőjét a továbbjutásban gátolja.

6.
Mikor hagyhatja figyelmen kívül a közúti jelzések utasítását vagy tilalmát?
a)
b)
c)
Ha a jelzés - véleménye szerint - ellentmond a közúti közlekedés logikájának.
Ha ez a forgalom biztonságát és zavartalanságát nem sérti.
Ha a rendőr erre utasítást ad.

7.
Személygépkocsiból és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel autópályán közlekedik. Mekkora a megengedett legnagyobb sebessége?
a)
b)
c)
120 km/h.
100 km/h.
80 km/h.

8.
Mi teszi lehetővé a teljes környezet megfigyelését?
a)
b)
c)
Tekintetünk (figyelmünk) vándorlása.
A látótér.
A látás és a visszapillantótükrök.

9.
Miként változik a gépkocsi tengelyeinek terhelése fékezéskor?
a)
b)
c)
Az első és hátsó tengely terhelése egyaránt növekszik.
Az első tengely terhelése csökken, a hátsó tengely terhelése növekszik.
Az első tengely terhelése növekszik, a hátsó tengely terhelése csökken.

10.
Mikor szabad hirtelen fékezni?
a)
b)
Csak akkor, ha ezt a személy- és vagyonbiztonság megóvása szükségessé teszi.
Csak akkor, ha az Ön mögött haladó jármű helyes követési távolságot tart.

11. A táblával jelölt úton kell-e számítania az úttesten közlekedő kerékpárosra?
a)
b)
Igen
Nem

12. Mit jelez ez a tábla?
a)
b)
c)
Az útszűkületben a korábbi forgalmi rendtől eltérően egyirányú forgalom van.
Az útszűkületben ebből az irányból tilos behajtani.
Az útszűkületben elsőbbséget kell adni a szembe jövő jármű részére.

13. Előzhet-e a táblával jelzett útkereszteződésben?
a)
b)
c)
Igen.
Csak akkor, ha az előzés nem jár az úttest menetirány szerinti bal oldalának igénybevételével.
Nem.

14. Mit jelez ez a tábla?
a)
b)
c)
A lakó-pihenő övezet végét.
A korlátozott sebességű övezet végét.
A korlátozott várakozási övezet végét.

15. Merről kell kikerülnie az ilyen táblát, illetőleg azt az akadályt vagy egyéb tárgyat, amelyen a tárgyat elhelyezték?
a)
b)
c)
Csak jobbról.
Csak balról.
Jobbról vagy balról is elhaladhat mellette.

16. Mit jelezhet ez a tábla?
a)

b)
c)
Az úton fénysorompóval biztosított olyan vasúti átjáró van, ahol teljes vagy félsorompó felszerelve nincs.
Az úton fél- és fénysorompóval biztosított vasúti átjáró van.
Az úton jelzőőrrel biztosított vasúti átjáró van.

17. Személygépkocsival behajthat-e a táblával megjelölt útra?
a)
b)
c)
Igen.
Csak célforgalomban.
Nem.

18. Haladhat-e folyamatosan az ilyen útburkolati jelen?
a)
b)
Igen.
Nem.

19. Személygépkocsiját a tábla jelzésének megfelelően helyezi el. Mekkora területet foglalhat el a járdából?
a)
b)
c)

Az igénybe vehető terület nagyságát, csak a gépkocsi nyomtávja határozza meg.
Akkorát, hogy a gyalogosoknak maradjon meg legalább a járda egynegyed része.
A járda szélességének legfeljebb a felét úgy, hogy a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon maradjon.

20. Behajthat-e az útkereszteződésbe, ha azt -forgalmi torlódás miatt- e fényjelzés időtartama alatt előreláthatólag elhagyni nem lehet?
a)
b)
Igen.
Nem.

21. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Ennél a forgalomirányító jelzésnél hogyan kell balra bekanyarodni?
a)
b)
c)

A rendőrt megkerülve.
A rendőr előtt elhaladva.
Tetszés szerint a rendőr előtt vagy mögött elhaladva.

22. Szabályosan közlekedik-e az "A" jelű gépkocsi?
a)
b)
Igen.
Nem.

23. Ön a tanulókocsit vezeti. Ráhajthat-e az úttest szélén lévő fehér vonallal megjelölt területre?
a)
b)
Igen.
Nem.

24. Az ábrázolt útkereszteződésben melyik jármű folytathatja az útját egyenesen?
a)
b)
c)
Az 1-es jelű gépkocsi.
Csak a 2-es jelű gépkocsi.
Csak a 2-es és a 3-as jelű gépkocsi.

25. A tanulókocsit Ön vezeti. Kiszállhat-e utasa az úttest felőli oldalon?
a)
b)
Igen, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről.
Nem.

26. Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával az útkereszteződésen?
a)
b)
c)
A villamos és az "A" jelű gépkocsi után.
A villamos és az "A" jelű gépkocsi előtt.
A villamos után, az "A" jelű gépkocsi előtt.

27. Ebben a forgalmi helyzetben van-e a tanulókocsinak elsőbbségadási kötelezettsége, ha jobbra kíván bekanyarodni?
a)
b)
Igen, az "A" jelű kerékpár részére.
Nincs.

28. Kell-e elsőbbséget adnia ebben a forgalmi helyzetben a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
a)
b)
c)
Igen, az "A" jelű gépkocsi részére.
Igen, a "B" jelű gépkocsi részére.
Nem.

29. Mely jármű haladhat tovább elsőként?
a)
b)
c)
Az "A" jelű gépkocsi.
A "B" jelű gépkocsi.
Az Ön kormánykerékkel ábrázolt gépkocsija.

30. Hányadikként haladhat át az útkereszteződésben a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
a)
b)
c)
Elsőként.
Másodikként.
Utolsóként.

31.
Mikor térhet vissza a menetirány szerinti jobb oldalra az előzést végrehajtó gépkocsi?
a)
b)

c)
Ha a két jármű között kb. 1-2 kocsihossznyi a távolság.
Ha a távolság a két jármű között már akkora, hogy az előzést befejező jármű mögött a megelőzött jármű biztonságos követési távot tud tartani.
Ha a távolság a két jármű között a megelőzött jármű féktávolságának megfelelő.

32.
Hogyan kell meggyőződni a mögöttes forgalomról az előzés megkezdése előtt?
a)
b)
c)
A belső visszapillantó tükörből és hátranézve.
A belső és külső visszapillantó tükörből, és ha szükséges hátrapillantva is.
Csak a belső visszapillantó tükörből.

33.
Szabad-e előzni a bukkanóban?
a)
b)
c)
Igen, de csak az egy nyomon haladó járművet.
Nem.
Igen, ha az úttesten egyirányú forgalom van, vagy záróvonal van felfestve, és az előzés nem jár annak érintésével.

34.
Mi a teendője, ha olyan megállóhelyhez érkezik, ahol a megálló villamosra az utasok fel- és leszállása az úttestről, illetőleg az úttestre történik?
a)
b)

c)
Megáll a villamos végének vonalában, és útját majd csak a villamos elindulása után folytatja.
Mérsékelt sebességgel és fokozott figyelemmel halad tovább, mert egy figyelmetlen utas a villamosról vagy a járdáról a gépkocsi elé léphet.
Balról, az ellentétes irányú villamospályán kerüli a villamost, hogy ne zavarja az utasforgalmat.

35.
Figyelembe kell-e venni párhuzamos közlekedés szempontjából a kerékpársávot?
a)
b)
Igen.
Nem.

36.
Mitől függ leginkább, hogy milyen következménnyel jár egy esetleges ütközés?
a)
b)
c)
Csak az ütköző gépkocsi sebességétől.
Attól, hogy mekkora sebességről milyen hosszú távon lassul le a gépkocsi.
Csak attól, hogy minek ütközik neki a gépkocsi.

37.
Ráhajthat-e a vasúti átjáróra, ha a teljes sorompó rúdjai mozgásban vannak?
a)
b)
Igen.
Nem.

38.
Balra kíván bekanyarodni. Általában hova kell besorolnia egyirányú forgalmú úton?
a)
b)
Az úttest felezővonala mellé.
A bal oldali járda mellé.

39.
Két várakozó gépkocsi közé kíván hátramenetben beállni. Kényszerítheti-e a gyalogost megállásra vagy visszalépésre, ha ő az Ön járműve mögött lépett az úttestre?
a)
b)
Igen.
Nem.

40.
Befolyásolja-e a motor tüzelőanyag-fogyasztását a gépjármű műszaki állapota?
a)
b)
Nem, csak a menetbiztonságot.
Igen, nagymértékben.

41.
Személygépkocsival egy autópálya külső forgalmi sávjában közlekedik. Belekezdhet-e az Ön előtt haladó összefüggő gépkocsioszlop előzésébe, ha a szabályos visszatérés helyét még nem látja?
a)
b)
Igen.
Nem.

42.
Köteles-e gondoskodni arról, hogy őrizetlenül hagyott járműve önmagától el ne indulhasson?
a)
b)
Igen.
Nem köteles, de célszerű.

43.
Felállhat-e gépkocsijával a járdára, ha azt közúti jelzés kifejezetten megengedi, de a gyalogosok részére csak 1,5 méter széles helyet tud szabadon hagyni?
a)
b)
Igen, ha ez a hely nem kevesebb, mint a járda szélességének a fele.
Nem.

44.
Éjszaka mivel kell kivilágítani a forgalomban résztvevő gépjárművet?
a)
b)
c)
Helyzetjelző lámpákkal és tompított fényszórókkal.
Kellően kivilágított úttesten csak a helyzetjelző lámpákkal.
Távolsági fényszórókkal.

45.
Mi a károkozó járművezető kötelessége, ha a személyi sérülés nélküli baleset folytán megrongálódott jármű a helyszínen nincs jelen?
a)
b)
c)
Haladéktalanul rendőri intézkedést kell kérni.
Személyi adatait a helyszínen hátrahagyva az esetet a rendőrségnek kell bejelenteni.
Személyi adatait és a biztosítója nevét a helyszínen hátrahagyva, az esetet a biztosítónak kell bejelentenie.

46.
Járhat-e veszéllyel, ha éjjel jól megvilágított útról egy rosszul megvilágított utcába hajt be gépkocsijával?
a)
b)
c)
Nem, mert a szeme gyorsan alkalmazkodik a rosszabb világításhoz.
Nem, ha a gépkocsi világítása megfelelő.
Igen, mert a szeme csak fokozatosan alkalmazkodik a rosszabb világításhoz.

47.
Szállítható-e utas a személygépkocsihoz kapcsolt lakókocsiban?
a)
b)
Igen.
Nem.

48. Hogyan álljanak a kormányzott kerekek, ha az ábrázolt helyzetben balra kanyarodás előtt meg kell állni?
a)

b)

Balra fordítva, hogy a szembejövő gépkocsi elhaladása után minél előbb megkezdhesse a kanyarodást.
Egyenesen, hogy egy esetleges hátulról történő ütközés esetén ne menjen át a menetirány szerinti baloldalra.

49.
Szabad-e vontatni olyan gépkocsit, amelynek a kormányszerkezete romlott el?
a)
b)
c)
Nem.
Igen, de csak vonórúddal.
Igen, de csak emelve.

50.
Átkelhet-e gyalogosként a híd úttestjén?
a)
b)
Igen.
Nem.

51.
Milyen izzókból kell legalább egy-egy darabot készenlétben tartani a gépkocsiban?
a)
b)
c)
Csak az első és hátsó helyzetjelző lámpában használt izzóból.
Csak az első és hátsó helyzetjelző lámpában és a tompított fényszóróban használt izzóból.
A tompított fényszóróban, az első és hátsó helyzetjelző, a fék- és irányjelző lámpában használt izzóból.

52.
Üzemeltethető-e tovább a szivattyús olajozású motor, ha az olajnyomás valamilyen hiba miatt megszűnt?
a)
b)
Igen.
Nem.

53.
Ha a lengéscsillapítók hibásak, akkor...
a)
b)
c)
a kerekek és az úttest kapcsolata rossz, csökken a menetbiztonság.
nagymértékben megnő az erőátviteli berendezések igénybevétele.
nagymértékben megnő a fékberendezések igénybevétele.

54.
Hogyan ismerhető fel menet közben, hogy a hidraulikus kormányszervó nem működik?
a)
b)
c)
A műszerfalon lévő ellenőrző lámpa, villogó vörös fénnyel jelez.
A műszerfalon lévő nyomásmérő olajnyomást nem mutat.
A gépkocsi kormányzásához a megszokottnál jóval nagyobb erőkifejtés szükséges.

55.
Kell-e a fékhatást ellenőrizni alvázmosás után?
a)
b)
c)
Nem, mert a kerékfékszerkezetekbe jutó víz nem csökkenti a fékhatást.
Nem, mert a fékszerkezetekbe víz nem juthat.
Igen, mert a kerékfékszerkezetekbe víz juthat, ami csökkenti a fékhatást.
 
Ellenőrzés                Újra / törlés