A-KATEGÓRIA (MOTOROS) KRESZ TESZT 4.


1.
Részt vehet-e a közúti forgalomban motorkerékpárjával, ha az első kerék fékberendezése üzemképtelen?
a)
b)
c)
Igen, mert az elsőkerékféknekcsak alárendelt feladata van.
Nem, mert üzemképes elsőkerék fék nélkül tilos közlekedni.
Csak a telephelyig vagy a legközelebbi javítóműhelyig mehet, fokozott óvatossággal.

2.
A motorkerékpárja oldalkocsijában szállított utas köteles-e becsatolt bukósisakot viselni?
a)
b)
Igen.
Nem.

3.
Válassza ki, hogy melyik felel meg a valóságnak az alábbi - perifériás látómezőre vonatkozó - kijelentések közül?
a)

b)

c)

A szemük sarkából - a perifériás látómezőben - látott tárgyaknak a színét rosszul látjuk, de távolságukat és sebességüket kielégítő pontossággal fel tudjuk mérni.
A szemünk sarkából - a perifériás látómezőben - látott tárgyaknak a távolságát és a sebességét csak pontatlanul tudjuk megbecsülni, de a színét jól látjuk.
A szemünk sarkából - a perifériás látómezőben - látott tárgyaknak a színét rosszul látjuk, a távolságát és a sebességét pedig csak pontatlanul megbecsülni.

4.
Mire figyelünk fel önkéntelenül?
a)
b)
c)
Az erős, hirtelen fellépő vagy újszerű ingerekre, és azokra is, amelyek valamely erős belső szükségletünkkel kapcsolatosak.
Csak az erős, hirtelen fellépő vagy újszerű ingerekre.
Csak azokra az ingerekre, amelyek valamely erős belső szükségletünkkel kapcsolatosak.

5.
Mitől függ az elérhető vonóerő nagysága?
a)
b)
c)
A meghajtott kerekek és a talaj között ébredő tapadóerő nagyságától.
A tömegközéppont helyzetétől.
A meghajtási módtól.

6.
Milyen sebességgel haladhat motorkerékpárjával autóúton?
a)
b)
c)
Legfeljebb 120 km/h sebességgel.
Legfeljebb 110 km/h sebességgel.
Legfeljebb 80 km/h sebességgel.

7.
Hogyan kell a járműve sebességét megválasztania a megengedett sebességhatárokon belül?
a)

b)
c)
Úgy, hogy megtudjon állni a belátott útszakaszon belül, és minden olyan akadály előtt, amelyre az adott körülmények között számítania kell.
Úgy, hogy bármely, az úttesten hirtelen felbukkanó váratlan akadály előtt is meg tudjon állni.
Úgy, hogy a sebessége ne legyen kisebb az adott útszakaszon megengedett legnagyobb sebességnél.

8.
Miként változik a motorkerékpár fékútja, ha csak a lábféket használja?
a)
b)
c)
A fékút csak nagyon kis mértékben változik, mivel a kézifék nem hatásos fékberendezés.
A fékút több mint a kétszeresére növekszik.
A fékút több mint a háromszorosára növekszik, hiszen a kézifék nem működik.

9.
Mekkora a fékezést megelőző reakcióideje egy átlagos képességű gépjárművezetőnek?
a)
b)
c)
Kb. 2...3 s.
Kb. 1...2 s.
Kb. 0,6...0,7 s.

10.
Hányszorosára növekszik a fékút, ha a tapadási tényező a felére csökken?
a)
b)
c)
Kétszeresére.
Négyszersére.
Nyolcszorosára.

11. Számítania kell-e szembejövő forgalomra, ha az útra történő behajtáskor ezt a táblát látja?
a)
b)
Nem.
Igen, az autóbusz forgalmi sávban közlekedő autóbuszra.

12. Behajthat-e gépjárművel a tábla által jelzett övezetbe, ha nem rendelkezik az út kezelője által kiadott engedéllyel?
a)
b)
c)
Nem.
Igen, a kiegészítő táblán feltüntetett időszakon kívül, amennyiben az övezetben lakik.
Igen, a kiegészítő táblán feltüntetett időszakon belül.

13. Mire kell számítania a táblával jelzett helyen?
a)
b)
c)
A kerékpáros a kerékpárról leszállva gyalogosként fogja keresztezni az úttestet.
Az úttesten jelentős kerékpáros-forgalom van.
Az úton a kerékpárosok a gépkocsikkal szemben egy külön elválasztott sávban haladhatnak.

14. Közvetlenül a tábla után megelőzhet-e egy balra bekanyarodási szándékát jelző és szabályszerűen besorolt gépkocsit?
a)
b)
Igen.
Nem.

15. Útkereszteződéshez közeledve ezt a táblát látja. Hol kell megállítania a járművét, ha a megállás helyét útburkolati jellel nem jelölték?
a)
b)
c)
A tábla vonalában.
A tábla előtt.
Az útkereszteződésbe való behajtás előtt olyan helyen, ahonnan a keresztező út belátható.

16. Mit jelez ez a tábla?
a)
b)
c)
Az úton olyan vasúti átjáró van, amelynél teljes vagy félsorompó felszerelve nincs.
Az úton teljes sorompóval biztosított vasúti átjáró van.
Az úton olyan vasúti átjáró van, amelynél a vasúti jármű áthaladását jelzőőr biztosítja.

17. Az útkereszteződésnél ezt a táblát látja. Megfordulhat-e az útkereszteződésben?
a)
b)
Igen.
Nem.

18. Behajthet-e pótkocsit (utánfutót) vontató motorkerékpárral a táblával jelölt útra?
a)
b)
Igen.
Nem.

19. Lehet-e elsőbbségsdási kötelezettsége a következő útkereszteződésben, ha a csomópontot ilyen táblával jelzik?
a)
b)
c)
Igen.
Csak akkor, ha útját villamos keresztezi. Nem.

20. Az alábbiak közül mikor kell megállnia a táblával jelzett hely előtt?
a)
b)

Ha a jelzőőrt sehol nem látja.
Ha a jelzőőr jelzőtárcsával vagy - feltartott, illetőleg az úttesten állványra helyezett - piros fényű lámpával jelzést ad.

21. Motorkrékpárjával az ábrán látható útkereszteződéshez érkezik. Melyik jármű haladhat tovább elsőként?
a)
b)
Az "A" jalű jármű.
Az Ön motorkerékpárja.

22. Motorkerékpárjával az ábrázolt útkereszteződéshez érkezik. Mi a teendője?
a)
b)

Elsőbbséget kell adnia az "A" jelű jármű részére.
Továbbhalad, mert elsőbbsége van az "A" jelű járművel szemben.

23. Motorkerékpárjával az ábrázolt útkereszteződéshez érkezik. Mi a teendője?
a)
b)

Elsőbbséget kell adnia az "A" jelű jármű részére.
Továbbhalad, mert elsőbbsége van az "A" jelű járművel szemben.

24. Motorkrékpárjával az ábrán látható útkereszteződéshez érkezik. Melyik jármű haladhat tovább elsőként?
a)
b)
Az "A" jelű jármű.
Az Ön motorkerékpárja.

25. Motorkerékpárjával az ábrázolt útkereszteződéshez érkezik. Mi a teendője?
a)
b)

Elsőbbséget kell adnia az "A" jelű jármű részére.
Továbbhalad, mert elsőbbsége van az "A" jelű járművel szemben.

26. Melyik jármű részére köteles elsőbbséget adni a motorkerékpáros?
a)
b)
c)
Csak az "A" jelű jármű részére.
Csak a "B" jelű jármű részére.
Az "A" és a "B" jelű járművek részére egyaránt.

27. Melyik jármű részére köteles elsőbbséget adni a motorkerékpáros?
a)
b)
c)
Csak az "A" jelű jármű részére.
Csak a "B" jelű jármű részére.
Az "A" és a "B" jelű jármű részére egyaránt.

28. Megelőzheti-e az ábrázolt helyen és módon a motorkerékpáros a villamost?
a)

b)
Igen, az előzésre vonatkozó egyéb szabályok megtartásával.
Nem.

29. Mikor haladhat át az ábrázolt útkereszteződésen a motorkerékpár?
a)
b)
c)
Az "A" jelű jármű után, a "B" jelű jármű előtt.
Az "A" és a "B" jelű járművek előtt.
Az "A" és a "B" jelű járművek után.

30. Szabályos-e, ha az "A" jelű kétkerekű motorkerékpár az ábrázolt párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten, azonos forgalmi sávon belül megelőzi a lovas kocsit?
a)

b)
c)
Megfelelő oldaltávolság mellett - igen.
Nem.
Csak lakott területen belül.

31.
Hogyan célszerű előzni változó sűrűségű szembejövő forgalomban?
a)
b)
c)
Állandó nagy sebességgel.
Nagy gyorsítással a megengedett sebességhatáron belül.
Kis gyorsítással nagyobb sebességfokozatba kapcsolva.

32.
Egyenrangú utak kereszteződésében számíthat-e arra, hogy szóló motorkerékpárját egy gépkocsi megelőzi?
a)
b)
Igen.
Nem.

33.
Lakott területen motorkerékpárral olyan úttesten közlekedik, amelyen a párhuzamos közlekedés számára három forgalmi sáv van. Ráhajthat-e a harmadik sávra?
a)
b)
c)
Igen, de csak előzés vagy bekanyarodás céljából.
Igen, folyamatos haladás céljából is.
Nem.

34.
Az úttesten álló járművet csak a menetirány szerinti bal oldal igénybevételével tudja kikerülni. Kell-e jeleznie a manővert befejező visszatérést az úttest jobb szélére?
a)
b)
Igen.
Nem.

35.
Ráhajthat-e a vasúti átjáróra, ha a félsorompó nyitott állapotban van, de a fénysorompó villogó piros fényjelzést ad?
a)
b)
Kellő körültekintés mellett igen.
Nem.

36.
Földúton haladva szilárd burkolatú utat keresztez. Kell-e elsőbbséget adnia?
a)
b)
Igen, de csak a jobbról érkező járművek részére.
Igen, mindkét irányból érkező járművek részére.

37.
Jobbra kíván bekanyarodni. Köteles-e az útkereszteződés előtt az úttest jobb szélén levő autóbusz forgalmi sávba besorolni?
a)
b)
Igen.
Nem.

38.
A kanyarodósávot útburkolati jelekkel a villamospályán jelölték ki. Akadályozhatja-e a villamospályára való ráhajtáskor a villamost?
a)
b)
Igen.
Nem.

39.
Az elsőbbségről való lemondást minden esetben el kell-e fogadni?
a)
b)
c)
Nem, csak akkor, ha meggyőződött saját maga és partnereinek biztonságáról.
Igen, mert ilyenkor a partneré a felelősség.
Igen, mert ezzel gyorsítható a forgalom.

40.
Forgalomirányító fényjelző készülék piros jelzésénél elsőként várakozik. Mikor és hogyan készül fel az indulásra?
a)
b)
c)
Már a piros jelzésnél kapcsolja az I. sebességfokozatot, hogy haladéktalanul el tudjon indulni.
A fényjelző készülék piros-sárga jelzésénél kapcsolja az I. sebességfokozatot.
A fényjelző készülék zöld jelzésénél kapcsolja az I. sebességfokozatot.

41.
Szabad-e megállni a villamos-megállóhelynél levő járdasziget és a hozzá közelebb eső járda között?
a)
b)
Igen.
Nem.

42.
Szabad-e várakoznia olyan úton, amely három külön úttesttel rendelkezik?
a)
b)
c)
Egyáltalán nem.
Igen, de csak a szélső úttesteken.
Igen, de csak a középső úttesten.

43.
Szabad-e megfordulni autópályán, illetve autóúton?
a)
b)
Igen.
Nem.

44.
Lakott területen kívül köteles-e előzés előtt hangjelzést adni?
a)
b)
Igen.
Nem.

45.
Merre irányítja tekintetét, ha éjjel, szembejövő gépjárművel találkozik?
a)
b)
c)

A szembejövő járművet nézi, hogy elkerülje az ütközést.
Az úttest felezővonalát nézi, hogy elkerülje az ütközést.
Az út jobb szélét figyeli, mivel így kevésbé vakítja el a szembejövő jármű fényszórója, és felbukkanó akadályra is itt számíthat leginkább.

46.
Mi a lényege annak a nagyon fontos vezetési alapelvnek, amit "tájékoztató vezetésmódnak" nevezünk?
a)
b)

Az, hogy a vezető irányváltoztatási szándékáról tájékoztatja a közlekedés többi résztvevőjét.
Az, hogy a vezető a kötelező jelzésmódokon kívül a gépjármű mozgásának szabályozásával is már jó előre tájékoztatja szándékáról a közlekedés többi résztvevőjét.

47.
Meg kell-e jelölnie lakott területen kívül elakadást jelző háromszöggel a leállósávon levő, elromlott oldalkocsis motorkerékpárját?
a)
b)
Igen.
Nem.

48.
Egy személyi sérüléssel járó közúti balesaet helyszínén a megállást követően az első teendők helyes sorrendje:
a)
b)
c)
mentők értesítése, sérültek ellátása, helyszín biztosítása, rendőrség értesítése.
helyszín biztosítása, tájékozódás, elsősegélynyújtás, mentők értesítése.
sérültek ellátása, rendőrség értesítése, helyszín biztosítása, mentők értesítése.

49.
Kiléphet-e az úttestre gyalogosként a szabad kilátást gátló akadály mögül?
a)
b)
c)
Csak ott, ahol a járművekkel szemben elsőbbsége van és meggyőződött az áthaladás veszélytelenségéről.
Kellő körültekintéssel és óvatossággal bárhol.
Nem.

50.
Hány kétkerekű segédmotoros kerékpár helyezhető el egy gépkocsi részére szolgáló útburkolati jellel megjelölt várakozóhelyen?
a)
b)
c)
Csak egy.
Legfeljebb kettő.
Amennyi elfér.

51.
A kerékolajozásra jellemző, hogy...
a)
b)
az elporlasztott benvizn és olaj levegővel keveredve jut a kenedő helyekhez.
az olajat szivattyú nyomja a kenedő helyekhez.

52.
Mit kell minden esetben ellenőrizni a hajtólánc utánállítása vagy abroncsszerelés után?
a)
b)
c)
Hogy a kerekek egy síkban vannak-e.
Hogy a gumiabroncsok nyomása megfelelő-e.
Hogy a lengéscsillapítók hatásosan működnek-e.

53. Hogyan történik az ábrán látható mechanikus fék holtjátékának a beszabályozása?
a)
b)
c)
A 3 jelű csavar állításával.
Az 1 jelű fékpofák elforgatásával.
A 2 jelű fékkulcs cseréjével.

54.
Éjszaka, tiszta időben hány méter távolságban kell megvilágítani az út felületét a távolsági fényszórónak?
a)
b)
c)
Legalább 150 m-re.
Legalább 100 m-re.
Legalább 40 m-re.

55.
Milyen folyadékot kell az akkumulátorba tölteni, ha a folyadék szintje csökken?
a)
b)
c)
Higított sósavat.
Desztilált vizet vagy ioncserélt vizet.
Desztilált vízzel higított kénsavat.
 
Ellenőrzés                Újra / törlés