A-KATEGÓRIA (MOTOROS) KRESZ TESZT 3.


1.
Mit kell figyelembe venni a kötelezően előírt bukósisak használatánál?
a)
b)
c)
A fejméretnek megfelelően legyen beállítva, és jól legyen becsatolva.
Nem fontos a fejmérethez való beállítás, de jól legyen becsatolva.
Bármilyen bukósisak becsatolás nélkül is védelmet nyújt.

2.
A motorkerékpár pótülésén hány gyermek szállítható?
a)
b)
Csak egy.
Két, a 10. életévét nem betöltött gyermek.

3.
Milyen hosszú tárgyat szabad szállítania kétkerekű motorkerékpárján?
a)
b)
Olyan hosszúságút, hogy sem előre, sem hátra ne nyúljon 1m-nél hosszabbra.
A szállított tárgy nem nyúlhat sem előre, sem hátra a motorkerékpáron.

4.
Hogyan változik a vezető látása a jármű sebességének növekedésével?
a)
b)
Nagy sebességgel haladva csak a közeli tárgyakat látjuk élesen; távolra csak homályosan látunk.
Nagy sebességgel haladva csak a távoli tárgyak képe éles, a közeli tárgyak képe elmosódik.

5.
Milyen összefüggés van a jármű sebessége és mozgási energiája között?
a)
b)
c)
A sebesség növekedésével egyenes arányban nő a mozgási energia.
A sebesség növekedésével négyzetes arányban nő a mozgási energia.
A mozgási energia a sebességtől független.

6.
Milyen sebességgel haladhat motorkerékpárjával autópályán?
a)
b)
c)
Legfeljebb 130 km/h sebességgel.
Legfeljebb 120 km/h sebességgel.
Legfeljebb 110 km/h sebességgel.

7.
Járműve sebességét úgy kell megválasztania, hogy…
a)
b)
c)
a féktávolsága ne legyen hosszabb, mint a belátható útszakasz.
a belátható útszakasz ne legyen hosszabb, mint a reakcióidő alatt befutott út.
a féktávolsága ne legyen hosszabb, mint a belátható útszakasz fele.

8.
Helyes-e, ha a motorkerékpár erőteljes fékezésekor a fékezőerőt a kézifékkel növeli, a lábfékkel pedig csökkenti?
a)
b)
c)
Nem, mert a fékút nagymértékben megnő.
Nem, mert az első kerék hajlamosabb a megcsúszásra, mint a hátsó kerék.
Igen, mert az első kerék terhelése nő, a hátsó keréké csökken.

9.
Mi a reakcióidő fékezéskor?
a)
b)
c)
Az akadály észlelésétől a motorkerékpár megállásáig eltelt idő.
Az akadály észlelésétől a fékpedál érintéséig eltelt idő.
A fékpedál lenyomásától a motorkerékpár megállásáig eltelt idő.

10.
Hányszorosára nő a fékút háromszoros sebességről fékezve?
a)
b)
c)
Kb. háromszorosára.
Kb. hatszorosára.
Kb. kilencszeresére.

11. Számítania kell-e szembejövő forgalomra, ha az útra történő behajtáskor ezt a táblát látja?
a)
b)
Nem.
Igen, a kerékpársávon közlekedő kerékpárosra.

12. Behajthat-e gépjárművel a tábla által jelzett övezetbe, ha lakóhelye nem ott van?
a)
b)
c)
Nem.
Igen, de csak az út kezelője által kiadott engedéllyel, a kiegészítő táblán feltűntetett időszakon kívül.
Igen, a kiegészítő táblán feltüntetett időszakban.

13. Mire kell számítania a táblával jelzett helyen?
a)
b)
c)
Veszélyes lejtőre, ahol féktávolsága azonos sebesség esetén is hosszabb lesz, mint sík úton.
Az út oldalirányú dőlése miatt járműve könnyebben megcsúszhat.
Az út menti rézsű miatt az útpadkára hajtani veszélyes.

14. Előzhet-e közvetlenül a tábla után oldalkocsis motorkerékpárt?
a)
b)
Igen.
Nem.

15. Hogyan kell megközelíteni a táblával jelzett útkereszteződést?
a)

b)

c)
Fokozott figyelemmel és fékkészenlétben. A jármű sebességét csak akkor kell csökkenteni - szükség szerint hirtelen fékezéssel is -, ha van keresztező forgalom.
Úgy, hogy eleget tehessen elsőbbségadási kötelezettségének, és e tekintetben másokat a jármű sebességével ne tévesszen meg.
A kötelező megállásra és elsőbbségadásra felkészülve.

16. Mit jelez ez a tábla?
a)
b)
c)
Az úton sorompó nélküli vasúti átjáró van.
Az úton teljes vagy félsorompóval biztosított vasúti átjáró van.
Az úton olyan vasúti átjáró van, amelynél a vasúti jármű áthaladását jelzőőr biztosítja.

17. Mit jelez ez a tábla?
a)
b)
c)
A kötelező haladási irány végét.
A balra bekanyarodási tilalom végét.
Az útkereszteződésben megfordulni és balra bekanyarodni tilos.

18. Behajthat-e kétkerekű motorkerékpárral a táblával jelölt útra?
a)
b)
Igen.
Nem.

19. Mit jelez ez a tábla?
a)
b)
c)
Azt, hogy a tábla utáni útszakaszon erős légörvényre kell számítani.
Azt, hogy a következő útkereszteződésben körforgalom van.
Azt, hogy a tábla utáni útszakaszon megfordulni veszélyes.

20. Mit jelez az útburkolatra festett X-jel?
a)
b)
c)
Rakodóhelyet.
Megállási tilalmat.
Várakozási tilalmat.

21. Motorkerékpárjával az ábrázolt útkereszteződéshez érkezik. Mi a teendője?
a)
b)

Elsőbbséget kell adni az „A” jelű jármű részére.
Továbbhaladhat, mert elsőbbsége van az „A” jelű járművel szemben.

22. Motorkerékpárjával az ábrán látható útkereszteződéshez érkezik. Melyik jármű haladhat tovább elsőként?
a)
b)
Az „A” jármű.
Az Ön motorkerékpárja.

23. Motorkerékpárjával az ábrázolt útkereszteződéshez érkezik. Mi a teendője?
a)
b)

Elsőbbséget kell adnia az „A” jelű jármű részére.
Továbbhaladhat, mert elsőbbsége van az „A” jelű járművel szemben.

24. Motorkerékpárjával az ábrázolt útkereszteződéshez érkezik. Mi a teendője?
a)
b)

Elsőbbséget kell adnia az „A” jelű jármű részére.
Továbbhaladhat, mert elsőbbsége van az „A” jelű járművel szemben.

25. Motorkerékpárjával az ábrán látható útkereszteződéshez érkezik. Melyik jármű haladhat tovább elsőként?
a)
b)
Az „A” jelű jármű.
Az Ön motorkerékpárja.

26. Mikor haladhat át a motorkerékpár az ábrázolt útkereszteződésben?
a)
b)
c)
Az „A” és a „B” jelű járművek előtt.
Az „A” jelű jármű után, a „B” jelű jármű előtt.
A „B” jelű jármű után, az „A” jelű jármű előtt.

27. Megelőzheti-e az ábrázolt helyen és módon a motorkerékpáros a gépkocsit?
a)
b)
Igen.
Nem.

28. Melyik jármű részére köteles a motorkerékpáros elsőbbséget adni?
a)
b)
c)
Csak az „A” jelű jármű részére.
Csak a „B” jelű jármű részére.
Az „A” és a „B” jelű járművek részére egyaránt.

29. Mikor haladhat át a motorkerékpár az ábrán látható útkereszteződésen?
a)
b)
c)
Az „A” és a „B” jelű járművek előtt.
Az „A” jelű jármű után, a „B” jelű jármű előtt.
Az „A” és a „B” jelű járművek után.

30. A motorkerékpár lakott területen kívül az ábrázolt párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten közeledik. Köteles-e az előzést követően a berajzolt pályavonal szerint visszatérni a külső forgalmi sávba?
a)
b)
Igen.
Nem.

31.
Mennyire közelíthető meg az előzendő jármű felzárkózásból történő előzés előtt?
a)
b)
c)
Annyira, hogy a távolság a két jármű között a féktávolságnak feleljen meg.
Néhány méterre, hogy az előzési út hossza minél rövidebb legyen.
Csak annyira, hogy az előzendő jármű hirtelen fékező megállása esetén is még biztonságosan meg tudjunk állni.

32.
Milyen oldaltávolságot célszerű tartani kerékpáros előzésekor?
a)
b)
c)
Kb. egy kocsi szélességnyi oldaltávolságot, mert a kerékpáros iránytartása bizonytalan.
Kis oldaltávolságot, mert a kerékpár sebessége csekély.
Az előzésnél szokásos fél kocsi szélességnyi oldaltávolságot.

33.
Szabályos-e, ha két kétkerekű motorkerékpár azonos forgalmi sávon belül egymás mellett halad?
a)
b)
Igen.
Nem.

34.
Kell-e irányjelzéssel jelezni az irányváltoztatással járó kikerülést?
a)
b)
Igen.
Nem.

35.
Szükséges-e a vasúti átjárót fokozott óvatossággal megközelítenie, ha ott a teljes sorompó mindkét rúdja nyitott helyzetben áll?
a)
b)
Igen.
Nem.

36.
Főútvonalon halad. Elsőbbséget kell-e adnia az alárendelt úton érkező, megkülönböztető jelzéseit használó gépjármű részére?
a)
b)
Igen.
Nem.

37.
Mikor hajthat rá az azonos irányú autóbusz forgalmi sávra?
a)
b)
c)
Ha ott akar megállni.
A bekanyarodásra való felkészülés esetén.
Csak munkaszüneti napokon.

38.
Balra kíván bekanyarodni. Általában hová kell besorolnia kétirányú forgalmú úton?
a)
b)
Az úttest felezővonala mellé.
Az úttest bal szélére.

39.
Mit kell szem előtt tartania, ha motorkerékpárjával villamossíneken halad keresztül, különösen nedves, síkos útviszonyok esetén?
a)
b)
c)
Kellőképpen lassít, és hegyesszögben keresztezi a síneket.
A sínfelület mindig csúszósabb, ezért kellőképpen lassít, és közel derékszögben keresztezi a síneket.
Kellőképpen lassít, és a sínek irányával közel azonos irányban halad azokon keresztül.

40.
Mi a helyes magatartás rendbontó, szabálytalankodó partnerrel való találkozás esetén?
a)
b)
c)
Igyekszik eltávolodni a rendbontó közeléből.
Nem veszi figyelembe a szabálytalankodó magatartását.
Igyekszik megleckéztetni a rendbontót.

41.
Szabad-e megállni közvetlen a kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt?
a)
b)
Igen.
Nem.

42
. Olyan helyen, ahol akadályozhatja a szabályosan várakozó másik jármű elindulását, ott…
a)
b)
c)
megállni tilos.
megállhat, de nem várakozhat.
megállni, várakozni egyaránt szabad.

43.
Szabad-e az autópályára vagy az autóútra az út menti ingatlanról, valamint útnak nem minősülő más területről ráhajtani?
a)
b)
Igen.
Nem.

44.
Autópályán közlekedik. Hol állhat meg kikapcsolódás (pihenés) céljából?
a)
b)
c)
A leállósávon.
Az útpadkán.
Az út mellett lévő kiépített várakozóhelyen.

45.
Mi a helyes magatartás, ha éjjel, országúton a szembejövő jármű miatt a távolsági fényszóróról tompított fényszóróra kapcsol?
a)
b)
c)
Gyorsít, hogy minél előbb elhaladjon a szembejövő jármű mellett.
Változatlan sebességgel halad, szorosan az úttest szélén, hogy elkerülje az ütközést.
Lassít, hogy a féktávolsága rövidebb legyen, mint a belátható szabad út hossza.

46.
Célszerű-e egy veszélyes közlekedési helyzetet, balesetet utólag értékelni?
a)
b)
c)
Nem, mert kétszer ugyanaz a helyzet nagy valószínűséggel nem fordul elő.
Igen, mert az elméletileg megtalált helyes megoldás hasonló esetben elősegíti a gyors és helyes döntést.
Nem, mert a veszélyhelyzet, baleset felidézése stresszhatást vált ki.

47.
Szóló motorkerékpárján a féklámpa meghibásodott. Folytathatja-e az útját, ha a féklámpa jelzését karjelzéssel pótolni tudná?
a)
b)
Igen.
Nem.

48.
Mi a legfontosabb teendője, ha éjszaka egy forgalmas útszakaszon elsőként érkezik egy személyi sérüléssel járó közúti baleset színhelyére?
a)
b)

c)
Azonnal segítőtársakat kell keresnie a mentéshez és az elsősegélynyújtáshoz.
Félrehúzódva kell megállnia, és egy újabb baleset elkerülése érdekében gondoskodnia kell a helyszín közlekedési biztosításáról.
Az úttesten keresztbe fordulva kell megállnia, és azonnal meg kell kezdeni a sérültek kimentését.

49.
Tiltja-e az áthaladást a fénysorompó tilos jelzése a gyalogos számára?
a)
b)
Igen.
Nem, kellő körültekintés után, ha a vonat még távol van, áthaladhat.

50.
Segédmotoros kerékpárral közlekedik. Hol kell nappal és jó látási viszonyok között kivilágítania tompított fényszóróval a járművét?
a)
b)
c)
Csak lakott területen.
Csak lakott területen kívül.
Lakott területen és azon kívül egyaránt.

51.
Szabad-e motorkerékpár motorját zárt helyiségben huzamosabb ideig működtetni?
a)
b)
Nem, mert a kipufogógázban levő szén-monoxid belélegezve fejfájást, majd halált okoz.
Igen, mert a kipufogógázban nincsenek mérgező anyagok.

52. Hogyan kell a hajtóláncot utánállítani?
a)
b)
c)
A 3 csavar fellazítása után a 2 csavar elforgatásával.
Az 1 csavar meghúzása után a 2 csavar elforgatásával.
Az 1 és a 2 anya fellazítása után a 3 állítócsavar elforgatásával.

53.
Milyen időközönként kell a gumiabroncsok levegőnyomását mérni?
a)
b)
c)
Legalább naponta.
Legalább hetenként.
Legalább havonta.

54.
Éjszaka, tiszta időben hány méterre kell a tompított fényszórónak megvilágítania az út felületét anélkül, hogy a szembejövő járművek vezetőjét vakítaná?
a)
b)
c)
Legalább 150 m távolságban.
Legalább 100 m távolságban.
Legalább 40 m távolságban.

55.
Hogyan tölthető fel a kimerült akkumulátor?
a)
b)
c)
Váltakozó árammal. A töltőáram erőssége az akkumulátor kapacitásának kb. 1/10-e legyen.
Egyenárammal. A töltőáram erőssége ne legyen több, mint az akkumulátor kapacitásának 1/10-e.
Egyenárammal. A töltőáram erőssége ne legyen kevesebb az akkumulátor kapacitásának a felénél.
 
Ellenőrzés                Újra / törlés